×
Právní Informace
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of 'cookies'. This information, which might be about you, your preferences, or your internet device (computer, tablet or mobile), is mostly used to make the site work as you expect it to. You can find out more about how we use cookies on this site, and prevent the setting of non-essential cookies, by clicking on the different category headings below. However, if you do this then it may impact your experience of the site and the services we are able to offer.

[CZ]Podmínky používaní eshopu 
1.Provozovatelem internetových stránek https://bmtextil.sk je BMTextil.s.r.o, se sídlem Ivančice 664 91 , Kratochvilka 85, IČ 04242483 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. 

2.
Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek https://bmtextil.sk bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek https://bmtextil.sk  nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,pokoušet se získat přístup k těm částem stránek https://bmtextil.sk , které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky a Slovenské republiky.

3.Obsah internetových stránek http://bmtextil.sk má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách s výjimkou těchto podmínek a obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. 

4. 
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek http://bmtextil.sk.Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek http://bmtextil.sk.Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek http://bmtextil.sk 

5.Přístup na stránky http://bmtextil.sk nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

6.BM textil s.r.o. bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy,veškerou komunikaci dle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nezbytné pro zpracovaní objednávky,vytvoření objednávky emailem nebo zprávou v eshopu.

7.Uživatel má nárok pokud nesouhlasí s Podmínky používaní eshopu kdykoliv požádat o zrušení účtu a tím pádem smazaní veškerých informaci o něm. Dále veškeré informace které uživatel zadá při registraci nebo které vidí správce při vstupu uživatele na web vidí jen uživatel[jen vy] a správce. Žádná třetí osoba nebo další návštěvník webu Vaše informace nevidí.

8. Při vstupu na eshop se o uživateli shromažďují tito informace: IP adresa, zařízení odkud uživatel přišel, z jaké stránky,co vyhledával,čas příchodu a odchodu, z jaké země, v případě že se uživatel zaregistruje tak jeho jméno,věk,pohlaví, a veškeré kontaktní informace..... 


9. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26. prosince 2017.Uživatel používáním eshopu souhlasí s těmito podmínky  
Od 1.3.2017 podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48.hod.

Vážení zákazníci,
Od dnešního dne je povolena platba online na novém e-shopu https://bmtextil.sk pouze při objednání celých metrů. Po zaplacení nelze objednávku upravovat. Děkujeme za pochopení.